ΑΚΡΑ-title

Μανικιούρ……………………………………………………..

Πεντικιούρ…………………………………………………….

Nail design…………………………………………………….

Τοποθέτηση γρήγορου ακρυλικού (με tips)………

Αφαίρεση ακρυλικού (με express μανικιούρ)……

Βάψιμο…………………………………………………………

Βάψιμο Γαλλικό……………………………………………..

Συντήρηση νυχιών…………………………………………

Γαλλικό μανικιούρ-πεντικιούρ………………………..

Express μανικιούρ…………………………………………

Express πεντικιούρ……………………………………….